1347_03.2-14 дод 2 (План заходів День охорони праці - 2021).docx

Всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі

Відповідно листу департамента освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 08.04.2021 №1347/03.2-14 "Про відзначення в 2021 році Дня охорони праці". та з метою забезпечення належного проведення Дня охорони праці, що відзначається щороку 28 квітня у Всесвітній день охорони праці (Всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі буде присвячений стратегіям зміцнення національних систем безпеки та здоров'я на роботі (БЗР), спрямованим на посилення життєстійкості та протидії нинішнім і майбутнім кризам з урахуванням винесених уроків і набутого досвіду в сфері праці), з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації праці щодо проведення зазначеного заходу в 2021 році в нашому закладі впроваджуються відповідні заходи.

Стан травмування,
причини, події та місце травмування

Стан травматизму

Нормативна документація

Наказ МОН України № 1669 від 26.12.2017 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти" Переглянути


З метою виконання Закону України «Про охорону праці» організовано роботу щодо створення здорових і безпечних умов праці в проведенні навчально-виховного процесу:

- підготовка школи до нового 2020-2021 н.р. відповідно вимогам чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, санітарії та гігієни;

- участь в громадському огляді готовності закладу до нового навчального року;

- підготовка і оформлення документації щодо готовності закладу до нового 2020-2021 н.р. ;

- підготовка наказу «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗГ № 77» ;

- атестація працівників закладу з охорони праці;

- перегляд чинних правил, положень, інструкцій, програм, інструктажів, нормативних актів з охорони праці з метою оновлення (за потребою) ;

- проведення інструктажів з охорони праці з учасниками НВП згідно вимог чинного законодавства ;

- проведення навчання та атестації з охорони праці працівників школи ;

- поповнення інформаційно-правового банку законодавчих та нормативних актів з охорони праці ;

- доукомплектування кабінету основ здоров’я;

- аналіз стану травматизму учасників навчально-виховного процесу;

- розслідування та облік нещасних випадків з учнями та працівниками ;

- підготовка звітів про стан травматизму серед учнів під час НВП, про стан виробничого травматизму серед працівників, про стан травматизму на виробництві та його матеріальні наслідки;

- оновлення інформаційного куточку з охорони праці;

- планування та реалізація роботи з батьківською громадськістю з охорони праці;

- Всесвітній день охорони праці ;

- переглянути ( за потребою), затвердити нові документи школи з питань охорони праці ;

- перевірити журнали з охорони праці ( за необхідністю завести нові, прошнурувати, пронумерувати сторінки);

- скласти і затвердити план роботи СОП ( за потребою);

- забезпечити достатню кількість розроблених документів з питань охорони праці, державних нормативних актів, норм і правил, журналів, бланків;

- провести вступний інструктаж та організувати проведення інших інструктажів з питань охорони праці;

- організувати проведення навчання з питань охорони праці;

- взяти під контроль проходження медичних оглядів – попередній та періодичний працівниками школи ;

- брати участь у розслідування та обліку нещасних випадків;

- контролювати проведення інструктажів на робочих місцях і оформлення документації з охорони праці;

- контролювати стан будівлі, споруд, устаткування на відповідність їхнім вимогам нормативних правових актів з охорони праці;

- контролювати умови праці й відпочинку;

- контролювати наявності й відповідності засобів захисту та знаків безпеки ;

- контролювати оформлення кабінетних куточків з охорони праці ;

- контролювати протипожежний стан ;

- контролювати виконання санітарно-гігієнічних вимог під час НВП. Проводити роз’яснювальну роботу щодо безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо ;

- розгляд листів, заяв та скарг працюючих з питань охорони праці;

- підготовка наказів та розпоряджень з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності ;

- затвердження плану організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов й охорони праці, здоров’я працівників та учнів у ЗГ № 77 ;

- про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності ;

- про проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності ;

- про дотримання правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури;

- про заборону паління в приміщеннях та на території школи ;

- про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів школи під час осінніх, зимових, весняних канікул ;

- про заходи безпеки в зимовий період, під час проведення Новорічних та Різдвяних свят ;

- про заходи щодо збереження життя і здоров’я учнів у літній канікулярний період ;

- про дотримання норм охорони праці під час ремонтних робіт в закладі.