Приоритетні завдання для закладу

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

УПРОВАДЖЕННЯ ІКТ У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ, ДИСТАНЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ ТА ФОРМ НАВЧАННЯ

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЯК ЦІЛІСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ВІДКРИТОЮ СОЦІАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ, ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

РОЗБУДОВА  ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ОСЕРЕДКУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ОСВТНЬОГО ПРОЦЕСУ, CТРИЖНЕВИМ ВЕКТОРОМ ЯКОЇ Є ДИТИНОЦЕНТРИЗМ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ, БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДПРАЦІВНИКІВ