Робота зі зверненнями громадян у закладі здійснювалась відповідно до ст.40 Конституції України, вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2018 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних» та згідно плану роботи школи.

2020-2021 н.р.

130 звернень з них за графіком 64

До закладу громадяни зверталися з таких питань:

 • порушення правил поведінки учнями ;

 • вирішення конфліктних ситуацій;

 • неналежне виконання батьківських обов'язків;

 • співбесіди з учнями щодо недопущення правопорушень;

 • інформаційні акції;

 • робота з батьками щодо пропусків уроків учнями;

 • воєчасного проходження медичних оглядів учнями;

 • профорієнтаційна робота з учнями випускних класів;

 • оформлення учням пільгового харчування;

 • звернення з приводу втраченого документа про освіту;

 • звернення щодо надання архівної довідки для оформлення пенсії;


88 письмових звернень

До адміністрації надійшло:

 • 10 заяв від працівників закладу щодо порушення правил поведінки учнями школи;

 • 4 прохання щодо видачі характеристик;

 • 2 заява щодо видачі дублікату атестату про повну загальну освіту замість втраченого;

 • 9 заяви щодо видачі різних довідок;

 • 5 заяв від батьків щодо конфліктних ситуацій між учнями;

 • 3 заяви педагогічних працівників закладу щодо невиконання батьками батьківських обов'язків;

 • 44 заяв батьків щодо зарахування дітей до 1-го класу;

 • 11 заяв батьків щодо зарахування учнів 2-9 класів.

2019-2020 н.р.

187 звернень

До закладу громадяни зверталися з таких питань:

 • порушення правил поведінки учнями;

 • страхування учнів від нещасних випадків;

 • вирішення конфліктних ситуацій;

 • неналежне виконання батьківських обов'язків;

 • співбесіди з учнями щодо недопущення правопорушень;

 • інформаційні акції;

 • робота з батьками щодо пропусків уроків учнями,

 • своєчасного проходження медичних оглядів учнями;

 • профорієнтаційна робота з учнями випускних класів;

 • оформлення учням пільгового харчування;

 • оформлення учнівських квитків;

 • звернення щодо надання архівної довідки;

 • звернення щодо зарахування учнів до закладу;

 • звернення щодо переведення учениці з екстернатної форми навчання на денну;

 • звернення щодо проведення ремонтних робіт у закладі.


106 письмових звернень

До адміністрації надійшло:

 • 6 заяв від батьків щодо конфліктних ситуацій між учнями;

 • 1 заява від батьків щодо конфліктної ситуації між учнямии 6-в спецкласу;

 • 12 заяв від працівників закладу щодо порушення правил поведінки учнями школи;

 • 5 заяв педагогічних працівників закладу щодо невиконання батьками батьківських обов'язків;

 • 1 заява щодо видачі довідки ВВК учениці яка перебуває на екстернатній формі навчання;

 • 1 заява щодо переведення учениці 2-го класу з екстернатної форми навчання на денну;

 • 1 колективне звернення батьків 1-б класу щодо захисту прав класного керівника у зв'язку з некоректною поведінкою одного з батьків;

 • 1 колективне звернення батьків 1-а класу щодо захисту прав класного керівника у зв'язку з систематичним порушенням правил поведінки учнем та бездіяльністю його батьків;

 • 2 колективних звернення педагогічних працівників та батьків щодо систематичного порушення правил поведінки учнем 1-а класу та бездіяльністю його батьків у вихованні та лікуванні дитини;

 • 62 заяв батьків щодо зарахування дітей до 1-го класу;

 • 14 заяв батьків щодо зарахування учнів 2-9 класів.