Державні нормативні документи

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпе-чення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо пере-міщених осіб” від 16 січня 2020 року № 474-IX (додається)

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звіль-няються від обкладення податком на додану вартість” від 2 лютого 2011 р. № 116 (додається)

Наказ МОЗ та МОН “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах” від 01.06.2005 № 242/329 (додається)

Рішення виконавчого комітету ЗМР від 03.12.2021 № 458 “Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2022 році” (додається)

Додаток №3 до рішення виконавчого комітету ЗМР від 03.12.2021 № 458 (додається)

Положення № 416 “Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя” (додається)

Наказ ТВО від 31.12.2021 № 239 Про організацію харчування здобувачів освіти у комунальних закладах загальної середньої освіти Шевченківського району у 2022 році (Додається)

Постанова КМУ від 24 березня 2021 р. № 305 Київ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" (додається)

Розпорядження «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023—2024 роках» від 27.10.2023 № 990-р (далі — Стратегія). (додається)


Нормативні документи Запорізької гімназії № 77

2023-2024

2022-2023

2021-2022

2020-2021