Державні нормативні документи

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпе-чення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо пере-міщених осіб” від 16 січня 2020 року № 474-IX (додається)

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звіль-няються від обкладення податком на додану вартість” від 2 лютого 2011 р. № 116 (додається)

Наказ МОЗ та МОН “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах” від 01.06.2005 № 242/329 (додається)

Рішення виконавчого комітету ЗМР № 478 “Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2020 році” (додається)

Рішення виконавчого комітету № 169 від 30.04.2020 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету ЗМР від 28.10.2019 № 478 «Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2020 році» (зі змінами)” (додається)

Положення № 416 “Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя” (додається)

Нормативні документи Запорізької гімназії № 77

2021-2022

  • Наказ ЗГ №77 від 01.09.2021 р. № 145р Про організацію харчування здобувачів освіти у 2021/2022 навчальному році (Додається)

  • Наказ ЗГ №77 від 01.09.2021 р. № 146р Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини, комісії з громадського контролю у 2021/2022 навчальному році (Додається)

  • Наказ ЗГ №77 від 01.09.2021 р. № 147р Про дотримання санітарних та протиепідемічних заходів у закладі освіти при організації харчування здобувачів освіти у 2021/2022 н.р. (Додається)

2020-2021

  • Наказ № 129-р від 07.06.2021 р. Про стан організації харчування здобувачів освіти у 2020-2021 н.р. (Додається)

  • Наказ № 108-р від 03.09.2020 р. Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, комісії громадського контролю за якістю харчування на 2020-2021 н.р. (Додається)

  • Наказ № 05-р від 14.01.2021 р. Про дотримання санітарних вимог у гімназії при організації харчування здобувачів освіти (Додається)

  • Наказ № 97-р від 01.09.2020 р. Про організацію харчування здобувачів освіти та учнів пільгових категорій у 2020-2021 н.р. (Додається)