Велику увагу необхідно приділяти роботі з молодими колегами. Молоді спеціалісти, які закінчили вищі навчальні заклади, упродовж першого року роботи проходять стажування. Його мета - набуття практичних навичок і умінь педагогічної діяльності. Директор школи видає наказ про організацію роботи з молодими вчителями, яким призначає для молодого спеціаліста наставника з числа кращих педагогів відповідного фаху. Наставник надає стажисту допомогу в палнуванні навчально-виховної роботи, в розробці поурочних планівю, занять тощо. Крім того при наявності в школі більш як трьох молодих спеціалістів, створюється Школа молодого вчителя.

Завданням якої є сприяння професійного становлення педагогів-початківців. Як правила їх роботою опікується досвідченний педагог або заступник директора з навчально-виховної роботи. Робота такої Школи спрямована на розгляд питань техніки та методики проведення уроку, позакласного заняття, планування роботи педагога, питань психологічного та професійного самоутвердження молодого педагога.

Наставники прибулих молодих вчителів:

Молодий вчитель: Наставник:

Чейдукова Ю.Ю. - Карнаух О.В.

Лаптінова С.А. - Доценко Т.В.

Телюпа Ю.С. - Єфанова О.П.

Калиновська М.Е. - Хіміна Н.Г.

Школа молодого вчителя