Project Overview Doc in Light Green Blue Vibrant Professional Style-cropped-1-3 (1)-1.pdf

Велику увагу необхідно приділяти роботі з молодими колегами. Молоді спеціалісти, які закінчили вищі навчальні заклади, упродовж першого року роботи проходять стажування. Його мета - набуття практичних навичок і умінь педагогічної діяльності. Директор школи видає наказ про організацію роботи з молодими вчителями, яким призначає для молодого спеціаліста наставника з числа кращих педагогів відповідного фаху. Наставник надає стажисту допомогу в палнуванні навчально-виховної роботи, в розробці поурочних планівю, занять тощо. Крім того при наявності в школі більш як трьох молодих спеціалістів, створюється Школа молодого вчителя, завданням якої  є сприяння професійного становлення педагогів-початківців. Як правила їх роботою опікується досвідченний педагог або заступник директора з навчально-виховної роботи. Робота такої Школи спрямована на розгляд питань техніки та методики проведення уроку, позакласного заняття, планування роботи педагога, питань психологічного  та професійного  самоутвердження молодого педагога.

Мета діяльності.pdf
заповіді молодому вчителю.pdf
наставники.pdf