Правила внутрішнього розпорядку та поведінки для учнів ЗГ № 77.docx

Правила під час дистанційного навчання: