Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 5-9 класів

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 5 класів

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 1-4 класів

Критерії оцінювання конкусів